Er du tiltaksarrangør?

Jobber du med å få andre ut i jobb eller studier?

På Fontenehuset i Tromsø jobber vi etter Fontenehusmodellen. Den bygger på frivillighet og likeverd i arbeid. Dette er elementer som erfaringsmessig løfter og gir mennesker med psykiske helseutfordringer mestringsfølelse og selvtillit til å stå i en arbeids- og studiehverdag. Medlemmer og ansatte her på Fontenehuset i Tromsø er likeverdige og vi er alle medarbeidere. Alle møter, avgjørelser og arbeidsoppgaver bestemmes av alle medarbeidere i fellesskap, og medlemmene får selv bestemme i hvor stor grad de ønsker å benytte Fontenehuset.

På Fontenehuset får man også anledning til å skape et sosialt nettverk på fritiden om man ønsker det. Vi har et eget fritids-program, søndagsmiddager og lønningskafé.

Fontenehusene har en egen arbeidsmodell der medlemmer har mulighet til å jobbe i en ordinær bedrift med støtte fra Fontenehuset. Vi på Fontenehuset i Tromsø er godkjente som tiltaksarrangør for arbeidsforberedende trening (AFT).

Vi driver ingen form for behandling men har fokus på jobb og studier. En trenger ingen henvisning for å bli medlem av Fontenehuset og medlemsskap er gratis.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss for informasjon.