FONTENEHUSMODELLEN

Ett Fontenehus er et arbeidsfellesskap for og av mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Vi jobber etter Fontenehusmodellen. Den bygges på frivillighet og likeverd i arbeid. Klubbhuset eies av medlemmene og drives sammen med medarbeidere ut ifra hvilke ressurser og muligheter hvert enkelt menneske har. Medlemskap er åpent for alle som er i en livsfase der de kan dra nytte av huset, og man trenger ingen henvisning.

Fontenehusene jobber etter 37 internasjonale standarder (retningslinjer) som skal ivareta klubbhusenes hovedprinsipper. Et Fontenehus skal også sertiferes hvert 3.år. etter en internasjonal standard satt av ICCD (International Center for Clubhouse Development). Vårt Fontenehus i Tromsø har vært sertifisert siden 2013, og ble senest sertifisert i juni 2021.

Fontenehus Norge er vår egen organisasjon som jobber bl.a. for å utvikle god drift ved eksisterende og nye Fontenehus. Fontenehus er både et rehabiliteringstilbud og et arbeidsrettet lavterskel tiltak. Fontenehusene får statlig støtte fra Helsedirektoratet og kommunene. Noen Fontenehus samarbeider også med NAV om arbeids forberedende tiltak.

HVORDAN BLE DET FØRSTE FONTENEHUSET TIL?

Det første Fontenehuset ble etablert i NEW York i 1948. Tidligere pasienter ved et psykiatrisk sykehus befant seg i et vakum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon, og grunnla det aller første Fontenehuset i verden. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egenhånd etter utskrivingen. De fikk en bygård, og i bakgården der befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain house.

Idag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i hele verden fordelt på 33 land. I Norge har vi 20 Fontenehus, og det jobbes med å åpne flere.

 

KONTAKT OSS FOR AVTALE

Telefon 94 78 16 19

post@fontenehuset-tromso.no

DU FINNER OSS

Skolegata 37, 9008 Tromsø

FØLG OSS

Sjekk også våre sosiale entreprenørskap

VI TRENGER DEG OG DINE RESSURER