IMG_3297
IMG_5552

HVA ER ET FONTENEHUS?

En arbeidsplass, et sosialt samlingssted, et sted å være, et sted å vende tilbake til.

Fontenehus er et klubbhus som drives etter den internasjonale Fontenehus-modellen. Det er en modell som gir arbeidsrehabilitering til mennesker med ulike former for psykiske helseplager. Denne bygger på frivillighet og likeverd i arbeid. Klubbhuset eies og driftes av medlemmer sammen med medarbeidere ut i fra hvilken ressurser og muligheter hver enkelt menneske har. Medlemskap er åpent for alle som er i en livsfase der de kan ha nytte av huset. Det finnes Fontenehus i hele Norge og i mange land i verden.

HVA GJØR VI?

Vi lager og driver vår egen arbeids- og studie plass. Fontenehuset Tromsø har 3 enheter med forskjellige arbeidsoppgaver. 

Drifts enheten som sørger for den daglige driften av Fontenehuset. Herfra koordineres dagen til resten av huset samt administrative arbeidsoppgaver som resepsjonsarbeid, renhold, varelager, vedlikehold, HMS, internavisa og sosiale media.

Arbeid og studier støtter våre medlemmer som har som mål å komme seg ut i ordinært arbeid eller studier. Denne enheten har ansvar for vårt samarbeid med NAV, våre OA- arbeidsplasser og våre samarbeidspartnere ute i det ordinære arbeidsmarkedet.

Kjøkkenet sørger for driften av vår kantine. Her lages det sunn og næringsrik lunsj fra bunnen av. Tilhørende innkjøp, renhold, kassa-arbeid og IK-mat systemet er typiske arbeidsoppgaver på kjøkkenet.

Noen bruker Fontenehuset som en mellomstasjon før de er klar for ordinært arbeid eller studier mens andre vil bruke Fontenehuset som sin arbeidsplass. Felles er at alle ønsker noe meningsfylt å gå til.

EN TYPISK ARBEIDSDAG

Kl. 08:00 Planlegging av dagen rundt kaffekoppen

Kl. 09:00 Arbeidsmøte felles alle enheter

Kl.09:30 Jobb/studier

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 13:00 Arbeidsmøte enhetsvis

Kl. 13:30 Jobb/studier

Kl.15:30 Fontenehuset stenger

Vi har også tilpasset åpningstid på røde dager og i høytider.

17.mai, jul, nyttår og påske feires på de aktuelle dagene.

FRITIDSPROGRAM:

Annenhver torsdag arrangeres det fritidsprogram på ettermiddagen. På disse gjør vi ulike aktiviteter som bowling, ridning, kino, fisketurer og det vi ellers måtte ha lyst til å gjøre. Søndagsmiddag og lønningskafé arrangeres en gang i måneden.

FONTENEHUSET VÅRT I TROMSØ:

Fontenehuset ligger i sentrum av Tromsø, i hjertet av Tromsøs nye urbane og spennende bydel Vervet. Hovedinngangen finner du i Sansegata 4. Huset har et sjarmerende ytre og bærer preg av å ha stått i Tromsøs gamle industriområde i årevis. I nederste etasje på gateplan er det et snekker-verksted som skjuler seg bak de 2 blå gasjeportene. I 2 etg. finner du et kult, lyst og luftig kontorlandskap og øverst på toppen av hust blir det etterhvert kantine med utsikt over byen i alle himmelretninger.

Vi har et lett og trivelig arbeidsmiljø der latter og humor sitter løst. Vi er dyktige på å inkludere, se hverandre og dra nytte av hverandres ressurser. På Fontenehuset vårt har vi ingen fokus på sykdom og driver ingen form for behandling.

Fontenehuset i Tromsø har snart 263 medlemmer. Medlemskap er gratis og uten tidsbegrensning. 60 av disse er aktive medlemmer som benytter seg av huset flere perioder i løpet av året. Ca. 25 mennesker har Fontenehuset som sitt daglige virke, av disse er 6 stykker studenter. Frivillig arbeid fra medlemmer utgjør ca. 20 årsverk. Fontenehuset Tromsø er også tiltaksarrangør for NAV tiltaket AFT (arbeids forberedende trening).

Fontenehuset sine medlemmer har enormt med kunnskap og ressurser som sammen med 7 dyktige ansatte med ulik utdanning og yrkesbakgrunn gjør oss gode på det meste.

  

 
 

KONTAKT OSS

Telefon 94 78 16 19

post@fontenehuset-tromso.no

DU FINNER OSS

Skansegata 4, 9008 Tromsø 

 

FØLG OSS

Sjekk også våre sosiale entreprenørskap

VI TRENGER DEG OG DINE RESSURER