INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Vi trenger arbeidsgivere til våre OA-stillinger og praksisplasser til våre medlemmer som er i AFT tiltak og arbeid med støtte

De aller fleste setter pris på arbeidsfellesskapets gleder. Internasjonale studier viser at så mange som 70 prosent av dem som sliter med de største psykiske helseproblemene ønsker seg en jobb – og at like mange blir friskere av å jobbe. I Norge er det mindre enn 10% i denne gruppen som jobber. Av helsemessige grunner vil ikke alle kunne jobbe 100 prosent. Men selv små deltidsjobber er positivt for den enkelte og positivt for et samfunn som trenger arbeidskraft og får skatteinntekter i stedet for trygdeutgifter. NAPHAs gjennomgang av fontenehusene sin virksomhet i 2012 viser at 70% av medlemmene ønsker seg en ordinær jobb.

Bedrifter kan være med på å inkludere flere mennesker i det ordinære arbeidslivet, og vi har gode erfaringer med å gjøre dette lettest mulig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Fontenehuset har i dag flere deltidsstillinger i byen, med stillingsprosenter som varierer fra 6 til 40 prosent, såkalte OA jobber. OA står for OvergangsArbeid. Disse stillingene fylles av medlemmer fra Fontenehuset. Fontenehuset tar seg av ansettelsesprosessen, deltar i opplæringen i arbeidet og er ansvarlig for å skaffe vikarer ved sykdom. Bedriften betaler lønn etter tariff og får motiverte arbeidstakere. Bedriften vil ikke oppleve sykefravær da Fontenehuset stiller som vikar ved sykdom. Med denne ordningen kan medlemmene av Fontenehuset prøve seg i det ordinære arbeidslivet uten å være redd for følger om de eventuelt ikke skulle være frisk nok til å gå på jobb, og arbeidsgiver slipper å bruke ressurser på opplæring og vikarer.

Høres ikke dette spennende ut? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

 

KONTAKT OSS

Telefon 94 78 16 19

post@fontenehuset-tromso.no

DU FINNER OSS

Skansegata 4, 9008 Tromsø

FØLG OSS

Sjekk også våre sosiale entreprenørskap

VI TRENGER DEG OG DINE RESSURER