Nytt medlem?

Hva vil det si å være medlem på Fontenehuset?

Som medlem på Fontenehuset får en tilgang til alle husets arbeidsoppgaver, og en får være med på å ta vare på huset som tilhører medlemmene og de ansatte i fellesskap. Som medlem blir en også en del av et større arbeidsfellesskap hvor vi hjelper hverandre og oss selv til å komme ut i jobb og studier for de som ønsker det. En kan som medlem også i større grad oppleve en meningsfull hverdag.